Důležité odkazy

www.nsoud.cz - internetová stránka Nejvyššího soudu České republiky

www.concourt.cz - internetová stránka Ústavního soudu České republiky

http://nalus.usoud.cz - internetová stránka určená k vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu České republiky

www.justice.cz - internetová stránka Ministerstva spravedlnosti České republiky

www.nssoud.cz - internetová stránka Nejvyššího správního soudu České republiky

http://portal.gov.cz/  - portál veřejné správy České republiky

http://portal.gov.sk - portál veřejné správy Slovenské republiky

http://nssr.blox.sk/ - internetová stránka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

http://www.concourt.sk/ - internetová stránka Ústavného súdu Slovenskej republiky 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/strat.aspx - elektronická verze Sbírky zakonů

 

 

 

 

 

Kontakt

Mgr. Michal Králík, Ph. D. home.alcatraz@iudexportal.cz