Vzdělávání soudců

    Tato dílčí podsekce je věnována vzdělávací programům a lektorským aktivitám pro soudce v organizačním zastřešení Justiční akademií.

 

Kontakt

Mgr. Michal Králík, Ph. D. home.alcatraz@iudexportal.cz