PRÁVNÍ OBLASTI

 

Tato důležitá sekce je věnována informacím, ať již formou aktualit o nejnovějším judikatorním vývoji nebo zpracováním ucelených dílčích otázek z jednotlivých právních oblastí, případně dalším formám na základě požadavků uživatelů stránek. Jejím cílem je zprostředkování aktuálních či souhrnných informací k určité právní otázce nebo problému významnému pro právní praxi.Využijte možnosti a ovlivněte, jaká témata budou zpracována !!

 

Kontakt

Mgr. Michal Králík, Ph. D. home.alcatraz@iudexportal.cz