Jiné právo

V této podsekci čtenář nalezne výběrové informace tématicky nespadající do sféry sportovního práva či tzv. práv věcných.

 

Kontakt

Mgr. Michal Králík, Ph. D. home.alcatraz@iudexportal.cz