Sportovní právo

Tato sekce je věnována mému oblíbenému tématu sportovního práva, tj. oblasti, které v české kotlině nikdy nebyla věnována výraznější pozornost. Vzhledem k šíři záběru toho, co sportovní právo obsahuje, dnes již není v silách jednotlivce nejenom zpracovat, ale ani evidovat veškeré prameny, materiály a informace týkající se této oblasti práva.

V sekci proto bude věnována pozornost mému stěžejnímu předmětu zájmu - právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy a dalším významným, ať již literárním či judikatorním, počinům na poli sportovního práva.

Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

16.01.2012 06:22
Leden 2012 - bližší údaje ke knize sub b) jsou zařazeny do sekce aktualit.  Září 2011 - projekt sub b) je pro příští rok stále v plánu, otázkou je, jestli se neobjeví - jako téměř vždy - nějaké jiné priority, které ho odsunou do pozadí.  Únor 2011 - se subjektivním potěšením zkraje...
07.09.2011 23:47
Září 2011 - obě rozhodnutí již byla v letošním roce na stránkách Soudních rozhledů publikována.  Únor 2011 - v současné době jsem pro časopis Soudní rozhledy zpracoval dvě zajímavá rozhodnutí dotýkající se právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. První z nich v rovině trestní...

 

Kontakt

Mgr. Michal Králík, Ph. D. home.alcatraz@iudexportal.cz