Aktuality

16.01.2012 12:50
16. ledna 2012 - vzhledem k pravděpodobnému přijetí návrhu občanského zákoníku lze předpokládat, že s největší pravděpodobností již nakladatelství nepřistoupí k dalšímu vydání.  17. 09. 2011 - Kniha je již v prodeji...
16.01.2012 11:09
Podle předpokladu se - tentokrát již - v březnu letošního roku opětovně uskuteční již tradiční třídenní seminář pro oblast věcných práv tak. Protože přes apel a výzvu v této sekci ke sdělení požadavků na obsah semináře do konce roku žádný podnět či námět nepřišel, tématický obsah semináře jsem...
16.01.2012 06:53
Již dříve v této sekci avizovaný Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví je z nakladatelství Wolters Kluwer je již v prodeji. Publikace obsahuje celkem 565 rozhodnutí převážně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky z oblasti podílového...
15.01.2012 12:30
Vytvořil jsem samostatnou sekci věnovanou návrhu občanského zákoníku. Přes všechna pro a proti, která dosud k němu zazněla, jde o projekt, který si samostatnou pozornost zaslouží. Sekce by měla informovat o aktuálním vývoji a publikačních výstupech k návrhu občanského zákoníku. Ve zbytku loňského...

 

Kontakt

Mgr. Michal Králík, Ph. D. home.alcatraz@iudexportal.cz